Το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων ασχολείται με το γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας κατασκευής και συντήρησης των μουσικών οργάνων. Το τμήμα παρέχει τεχνολογική αλλά και μουσική παιδεία για την άσκηση επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων στο επάγγελμα του κατασκευαστή και συντηρητή ακουστικών και ηλεκτρικών μουσικών οργάνων, χορδιστή και συντηρητή πιάνων, ηχολήπτη, τεχνικού ηλεκτρονικών μέσων αναπαραγωγής και επεξεργασίας του ήχου κ.ά.

Στις 01/10/2018 βάσει του Ν. 4559/2018 αναβαθμίστηκε σε Πανεπιστημιακό Τμήμα. Το Τμήμα Εθνομουσικολογίας ιδρύθηκε ως νέο τμήμα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η σχολή περιλαμβάνει επίσης το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

 

ethnomus_but
ionio_logo_gr
Back To Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο